360 Performance scan

De healthcheck voor uw organisatie

Bekijk wat wij kunnen doen

360 Performance scan

De vraag die wij samen met u aan de organisatie stellen is: sluit uw organisatie naadloos aan bij haar omgeving en wordt er optimaal gebruik gemaakt van de huidige stand van de (informatie)techniek?

Kwalitatieve benadering

Wij ondersteunen u bij het beantwoorden van deze vraag met behulp van onze 360 Performance scan. Deze scan maakt inzichtelijk waar uw organisatie niet optimaal presteert of waar u kansen laat liggen. Daarbij kijken we de harde kant van uw organisatie (processen, besturing en systemen) en de zachte kant van uw organisatie (werkhouding, intermenselijke verbindingen).  Ook kijken we naar de verbinding van uw organisatie met de omgeving (klanten, leveranciers, financiers etc.)

Concrete aanbevelingen

De 360 Performance scan levert u schitterend inzicht in het verbeterpotentieel van uw organisatie. Veel van onze klanten gebruiken dit als input voor het opstellen / bijstellen van de strategie of het jaarplan voor het komende jaar. Een ding is zeker; stilstand is achteruitgang.

 

Voor vragen en/of een afspraak maken kunt u met ons contact opnemen.

Amstelwijckweg 15 
 3316 BB Dordrecht
Telefoon: 088 337 72 00
Email: info@omdathetaltijdbeterkan.nu